INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ

Kviečiame mokytis Kauno Petrašiūnų progimnazijoje

pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas ir

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

Priimant į mokyklas 2018–2019 mokslo metams, prašymo pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui. Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodytais kriterijais pirmumo teisę patekti į progimnaziją turės:

  • tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
  • vaikai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Jei prašymų pradėti mokytis iš progimnazijai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei progimnazija gali priimti, bus atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai progimnazijos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų pateikimo datą savivaldybės taryba nustatys vasario 27 dienos posėdyje.

Planuojama prašymų pateikimo pradžia – kovo 7 d. 1200 val.

Planuojama, kad pateikti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m.  bus galima elektroniniu būdu.

Pateikti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės pateikti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių pateikti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima pateikti  pasirinktoje mokykloje.

Dokumentai  bus priimami progimnazijos raštinėje (M. Gimbutienės g. 9).