PROGIMNAZIJA DALYVAUJA PROJEKTUOSE:

 1. „ERASMUS+“ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Tyrinėkime Europą – kartu mes esame kaip vienas“

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje pradėtas vykdyti tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Tyrinėkime Europą – kartu mes esame kaip vienas“ pagal dotacijos sutartį, pasirašytą su Švietimo mainų paramos fondu dėl gautos „ERASMUS+“ programos paramos. Pagrindinis projekto tikslas – padidinti kiekvieno mokinio galimybes pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Tarptautinis bendradarbiavimas sudaro galimybę projekte dalyvaujančioms mokykloms pasikeisti idėjomis ir pedagogine patirtimi. Projekto partneriai – mokyklos iš Vokietijos, Portugalijos, Turkijos, Lenkijos ir Lietuvos (mūsų progimnazija).  Trejus metus pradinių klasių mokiniai ir mokytojai vykdys įvairias veiklas bendradarbiaudami su mokyklomis partnerėmis, turės galimybę jas aplankyti ir mokytis vieni iš kitų. Projekto veiklos padės įveikti mokinių adaptacijos sunkumus, socialinę atskirtį ir pagerins akademinius pasiekimus. Mokiniai turės galimybę pasidalinti savo idėjomis vykdydami įvairias veiklas. Vienas svarbiausių šios tarptautinės partnerystės aspektų – tarpusavio supratimo gerinimas ir pagarba kitoms Europos tautoms. Projekto veiklų organizavimui ir vykdymui progimnazijoje sudaryta darbo grupė: pradinių klasių mokytojos DAINA GIRDZEVIČIENĖ ir ALMA KATLAUSKIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui VIRGINIJA ŠIDLAUSKIENĖ ir direktorė ANTANINA DŽIUGIENĖ. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja RŪTA BINKIENĖ.

Informaciją apie projekte dalyvaujančias mokyklas rasite čia

______________________________
Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.
Pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Europos Komisija neatsako už jokį galimą tekste pateikiamos informacijos naudojimą.

 1. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

 • gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
 • gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Šalies mokyklos gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, mini meteo stoteles, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir t.t.

Planuojama, kad 2019 m. pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga.

 

 1. Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ („Informatika pradiniame ugdyme“)

Progimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuotame Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimo ir išbandymo bendrajame ugdyme projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001). Informatinio ugdymo tikslas – padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus. Pradinių klasių mokytojai kurs, išbandys ir įgyvendins integruotą informatikos programos pradiniame ugdyme turinį, dalyvaus įvairiuose pasidalijimo gerąja patirtimi renginiuose, dirbs ir bendraus virtualioje mokymo ir bendradarbiavimo aplinkoje.

 1. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinei veiklai

Progimnazija dalyvauja Europos sąjungos finansuojamame, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inicijuotame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo plėtra“ (projekto Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001). Progimnazijos neformaliojo švietimo pamokas „Sportuojame drauge“ lankantys 2-4 klasių mokiniai dalyvaus vienoje iš siūlomų edukacinių veiklų. Iš viso numatoma 10 projekto lėšomis finansuojamų užsiėmimų
 1. Respublikinis projektas „Šiuolaikinė mokymo(-si) aplinka“

2016 m. spalio 1 d. – 2017 m. birželio 15 d. progimnazijos mokytojai dalyvavo respublikinio projekto ,,Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ nuotoliniuose mokymuose. Projekto programą sudarė 9 moduliai po 60 akademinių valandų:

 • Įvadas į Office 365 akademiją. Mokymų programos pristatymas
 • Windows 10 akademija mokykloje
 • Inovatyvaus mokymosi strategijos, požymiai, pamokų planavimas
 • Office 365: paštas, kalendorius, adresų knygutė, dokumentų saugyklos OneDrive, Skype verslui, grupių valdymas ir kūrimas, OneNote užrašinė, užduočių ir darbų valdymo įrankis
 • Office 365: konferencijų organizavimas su Skype verslui. Microsoft SWAY įrankis bendravimui ir bendradarbiavimui
 • Office 365: vaizdo pamokų kūrimas. Virtualios mokymo(si) aplinkos
 • Office 365: mokymasis socialiniame tinkle, Yammer ir el. portfelio kūrimas su OneNote
 • Office 365: mokytojų bendradarbiavimo tinklas, profilio kūrimas, inovatyvaus mokytojo programa.

Projekto nuotoliniuose mokymuose dalyvavo ir atliko savarankiško darbo užduotis bei patobulino profesines ir bendrąsias kompetencijas: pradinių klasių mokytoja SAULĖ EIMUTIENĖ, anglų kalbos mokytoja IRINA KLOVIENĖ, matematikos mokytoja LIGITA MINKAUSKIENĖ ir biologijos mokytoja LAURA MAKAREVIČIŪTĖ.

Projekto organizatoriai ir partneriai: Kauno miesto savivaldybė, kompanijos „Telia“, „Microsoft“, „TAMO“, „HP“ ir „BMK“.

 1. Tarptautinis kalėdinių žaisliukų mainų projektas

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. progimnazijos 2b, 4a ir 4b klasių mokiniai ir jų mokytojos ONA KIMBIRAUSKIENĖ, DAINA GIRDZEVIČIENĖ ir SAULĖ EIMUTIENĖ įsijungė į tęstinį tarptautinį projektą „Kalėdinių žaisliukų mainai“ („Christmas Tree Decoration Exchange“). Tai Europos Komisijos įkurto Europe Direct informacijos centrų tinklo ir pradinių mokyklų bendradarbiavimo rezultatus reprezentuojantis projektas. Šio projekto esmė – tūkstančiai Europos šalių pradinukų rudenį pradeda kurti ir savo rankomis gaminti kalėdinius žaisliukus su savo šalies simbolika ir išsiunčia juos kitoms projekte dalyvaujančioms pradinukų klasėms (mokykloms). Artėjant šv. Kalėdoms į projektą įsitraukusias mokyklas pasieks siuntiniai su žaisliukais, pagamintais jaunųjų italų, ispanų, vokiečių, maltiečių, lenkų, belgų, slovakų ir kitų tautų pradinukų – vyks kalėdinių žaisliukų (ir tuo pačiu – kiekvienos šalies kultūros ir tradicijų) mainai ir pažinimas. Kiekvienoje šiame projekte dalyvaujančioje mokykloje kalėdinė eglutė bus puošiama žaisliukais, atkeliavusiais iš pačių tolimiausių Europos kampelių. Mūsų progimnazija šiemet siuntė ir gaus žaisliukus iš 16 Europos šalių, iš 25 mokyklų. Tai puiki proga ne tik patiems mokiniams prisidėti kuriant kalėdinę nuotaiką progimnazijoje, bet ir susipažinti su kitų šalių kalėdinėmis tradicijomis, suvokti, kiek bendrų vertybių turi skirtingų tautų žmonės bei įvertinti, kaip išsiplečia bendravimo ratas, kai moki  užsienio kalbą.

 1. Projektas „Sveikata visus metus“

2018 m. progimnazija dalyvauja projekte „Sveikata visus metus“. Projekto tikslas – padėti mokiniams įgyti sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Projekto dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, vaikų ir jaunimo organizacijos, klubai, būreliai, šeimos. Projekto organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras – kiekvieną mėnesį skelbia vis naują iššūkį – naują sveikatos užduotį. Progimnazijos 3b, 4a ir 4b klasių mokinių komanda ir mokytojos VAIVA JUODIENĖ, DAINA GIRDZEVIČIENĖ ir SAULĖ EIMUTIENĖ įgyvendina kūrybinius iššūkius įvairiomis formomis – renginiais, šventėmis, piešinių montažais, užduočių knygelėmis, vaizdo kūriniais ir juos siunčia Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. Įdomiausi, originaliausi, kūrybiškiausi darbai skelbiami www.ssus.lt

 1. Projektas ,,Kino klubai“

Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio progimnazija dalyvauja Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos kino edukacijos projekte „Kino klubai“. Šio projekto tikslas – vystyti kino edukaciją Lietuvoje, didinant europinių filmų prieinamumą, plečiant filmų bazę ir skatinant Lietuvos mokyklas ja naudotis, išbandyti kino klubus kaip kino raštingumo modelį ir jo tinkamumą Lietuvai. Progimnazijoje įsteigtas 5-8 klasių mokinių ,,Kino klubas“, kuriam Lietuvos kino centras suteikia prieigą legaliai ir nemokamai žiūrėti lietuviškus bei užsienio filmus. Mokiniams sudaromos galimybės po pamokų užsiimti patrauklia neformalia veikla, skatinančia darnų progimnazijos bendruomeniškumą, per filmus pažinti įvairiausių šalių kultūras, turiningai praleisti laisvalaikį. ,,Kino klubo“ veiklai vadovauja socialinė pedagogė VILIJA RAMONIENĖ ir istorijos mokytoja VIOLETA BUKSIENĖ.

 1. Projektas ENTELS

Nuo 2016 m. kovo mėnesio pradinių klasių mokytojos DAINA GIRDZEVIČIENĖ, SAULĖ EIMUTIENĖ, ONA KIMBIRAUSKIENĖ bei anglų kalbos mokytoja IRINA KLOVIENĖ dalyvauja tarptautiniuose pedagogų kompetencijos tobulinimo nuotoliniuose mokymuose ,,Mokytojo IKT priemonės taikyti inovatyvius į mokinį orientuotus pedagoginius požiūrius“. Ši programa sukurta KTU Socialinių, humanitarinių mokslų fakulteto Edukacinės kompetencijos centro, parengta vadovaujantis Edukologijos katedros įgyvendinamu ES finansuojamu projektu ,,Mokytojų tęstinis profesinis tobulinimasis: kvalifikuoti mokytojai = sėkmingi mokiniai“ (ENTELS projektas). Šis projektas suteikia mokytojams galimybių kurti inovatyvias mokymosi aplinkas, į ugdymo programas diegti naujus ir kūrybiškus sprendimus, pagrįsti tvarų IKT taikymą ugdymui, kurti el. vertinimo sistemas ir vertinimo priemones atitinkančias išsilavinimo standartus, siekiant padėti mokiniams įgyti 21-ojo amžiaus gebėjimų – bendradarbiauti sprendžiant problemas, IKT raštingumo, kritinio mąstymo ir verslumo. KTU partneriai šiame tarptautiniame projekte – Ispanijos, Airijos, Ukrainos universitetai.

 1. Projektas MASCIL. Matematika ir gamtos mokslai visam gyvenimui

Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio pradinių klasių mokytojos dalyvauja „Mascil“ projekte, kurio tikslas – skatinti plačiau naudoti tyrimais grįstą gamtos mokslų mokymą pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Tyrimais grįstas mokymasis – tai aktyvus mokymo metodas, kai pagrindinis vaidmuo tenka mokiniui. Mokinys kelia klausimus, tiria situacijas, sprendžia užduotis, randa savo sprendimo kelią ir pateikia rezultatus. Tyrimais grįstas mokymasis gali būti taikomas įvairiais būdais, priklausomai nuo konteksto, tikslinės grupės ir mokymosi tikslų. Tačiau visi tyrimais grįsti mokymosi metodai turi bendrų bruožų: siekiama skatinti mokinių smalsumą, įsitraukimą ir gilesnį mokymąsi.

,,Mascil“ projektą finansuoja Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa (FP7/2013-2017) pagal dotacijos sutartį Nr. 320.693. Projektas vienija 18 partnerių, dalyvauja gamtos mokslų, matematikos mokymo, bendrojo ugdymo, elektroninio mokymosi bei žurnalistikos ekspertai iš 13 šalių. Lietuvoje projektą vykdo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas.

 1. Projektas „UŽAUGINKIME RONALDO LIETUVAI“

2016 metais progimnazija pateikė paraiškas Lietuvos futbolo federacijos vykdomam projektui „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“. Paraiškos buvo patvirtintos ir šiandien džiaugiamės naujais futbolo vartais bei futbolo kamuoliais. Projekto tikslas – populiarinti futbolą, siekti, kad jis taptų prioritetu bendruomenėms renkantis aktyvaus laisvalaikio formas, kad futbolas būtų prieinamas visiems. Projekte skiriama parama papildys žaidžiančiųjų skaičių ir užtikrins, kad vaikai augtų sveikesni ir grūdintų savo charakterį, o treneriai turėtų iš ko rinktis ieškant mūsų Lietuvos Ronaldo.