MOKYTOJŲ METODINĖ VEIKLA MIESTE, ŠALYJE

Antanina Džiugienė – Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kauno miesto skyriaus tarybos narė. 

Antanina Džiugienė – Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos narė.

Ingrida Žemantauskienė – Kauno miesto Metų mokytoja (2015 m.).

Dangira Mikalauskienė – Lietuvos rusų kalbos mokytojų asociacijos išplėstinės tarybos narė.

Stela Jencienė – Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojų metodinės tarybos narė.

Virginija Virbaitienė – Kauno miesto žmogaus saugos mokytojų metodinio būrelio narė.

Rūta Binkienė – anglų kalbos mokymo komplektų Golden Key 2, Golden Key 3, Golden Key 4, Key To English 5 bendraautorė.

Daina Girdzevičienė ir Alma Katlauskienė – Kauno miesto pradinių klasių mokytojų iniciatyvinės kūrybinės grupės „Vaikas – mokykla – šeima“ narės.

Vida Matusevičienė ir Vaiva Juodienė – Kauno miesto pradinių klasių mokytojų Sveikos gyvensenos iniciatyvinės kūrybinės grupės narės.

Saulė Eimutienė – Kauno miesto pradinių klasių mokytojų Tyrimo vykdymo iniciatyvinės kūrybinės grupės narė.

Saulė Eimutienė,  Ona Kimbirauskienė – Kauno miesto pradinių klasių mokytojų tautinių tradicijų puoselėjimo iniciatyvinės kūrybinės grupės narės. 

Skaitykite daugiau apie mokytojų metodinę veiklą