BIBLIOTEKOS VIZIJA

Progimnazijos  biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo vieta su modernia ir turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti progimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla papildantis ugdymo procesą, telkiantis progimnazijos bendruomenę bei padedantis ugdyti visuomenei laisvą, dorą, sąmoningą bei iniciatyvią asmenybę. 

TIKSLAI

  • Sudaryti tinkamą edukacinę aplinką, tenkinančią progimnazijos bendruomenės mokymo(si) poreikius, ugdančią pažangų ir sąmoningą skaitytoją.
  • Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus, skatinti skaitymą, skiepyti meilę knygai, žinių įsisavinimui.