PROGIMNAZIJOS TARYBA, tel. (8 37) 45 57 48:

pirmininkasSkirmantas Motiejūnas, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas, el. p. skirvita@yahoo.com

nariai:

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai:

Elena Sadauskaitė-Davidavičienė – el. p. sadelena@gmail.com

Milda Povilaitienė – el. p. sesija@gmail.com

Tadas Lukoševičius – el. p. lukosevicius.tadas@gmail.com

mokytojų tarybos atstovai:

Daina Girdzevičienė, el. p. dainagirdzeviciene@gmail.com

Irina Klovienė, el. p. irina.kloviene@gmail.com

Kristina Gagienė, el. p. kristulele@gmail.com

Antanina Džiugienė, el. p. direktore@petrasiunai.kaunas.lm.lt

mokinių atstovai:

Mantė Vėželytė 5b kl.

Ainis Lukša 6a kl.

Meda Motiejūnaitė 6b kl.

Aušrinė Kristanaitytė 7a kl.