Už korupcijos prevenciją progimnazijoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui RŪTA BŪTAUTĖ.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus 17 straipsnio 5 dalimi, sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos vykdymo ataskaita

8a kl. mokinės AGNĖS STANKEVIČIŪTĖS kūrybinis darbas

6b kl. mokinio EDENO VORONENKOS kūrybinis darbas

5b kl. mokinių AUSTĖJOS ALEKSAITĖS ir AUSTĖJOS ORŽEKAUSKAITĖS kūrybinis darbas

Progimnazijos mokinių kūrybinis darbas „Jaunoji karta – skaidri Lietuva“

8a kl. mokinės NERINGOS KRISTANAITYTĖS kūrybinis darbas