Už korupcijos prevenciją progimnazijoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė.

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Korupcijos prevencijos programa

Progimnazijos mokinių kūrybinis darbas „Jaunoji karta – skaidri Lietuva“

8a kl. mokinės NERINGOS KRISTANAITYTĖS kūrybinis darbas