IVAIRIOS NUORODOS

Švietimas Covid-19 sąlygomis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Kauno miesto savivaldybe

Elektroniniai valdžios vartai

Teises aktu registras

Lietuvos nacionaline UNESCO komisija

Europos Komisija

Švietimo gidas

MOKYTOJAMS:

Kauno švietimo inovacijų centras

Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“

E-mokykla

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“

Ugdymo plėtotės centras

Kauno pradinukai

ŠMM švietimo ir aprūpinimo centras

Švietimo informacinių technologijų centras

IQES online Lietuva. Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti

MUKIS (mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė)

Prekybos žmonėmis mokymų platforma

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Švietimo mainų paramos fondas

Lyderių laikas

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas

Ekologinis žaidimas „Rūšiuok“

Informacija mokytojui apie individualios veiklos vykdymą 

PAGALBA VAIKUI

Vaikų linija

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį atmintinė

Patyčių dėžutė

Interaktyvi interneto svetainė jaunimui KRITIŠKAS ATVIRAS STIPRUS

TU ESI: pagalba savižudybių prevencijai

Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Kompleksinės paslaugos Kauno šeimoms

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pedagogams ir tėvams

Draugiškas internetas

Būk saugus elektroninėje erdvėje

„Vaikų linija”. Kampanijos “Be patyčių” biblioteka

Paramos vaikams centras

Mobili psichologinių krizių įveikimo komanda

Informacija apie vaikų privatumo apsaugą

Lietuvos tėvų forumas