Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinei veiklai

Įvertinus progimnazijos parengtus sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir saugios aplinkos kūrimo iniciatyvų aprašus, iniciatyvų planą ir motyvaciją, taip pat atsižvelgiant į neformaliojo vaikų švietimo veiklos skatinimą ir sklaidą progimnazijoje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą progimnazijos gyvenime, progimnazija atrinkta dalyvauti Europos sąjungos finansuojamame, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inicijuotame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo plėtra“