PEDAGOGAI

Vardas,

pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Turimos

pareigos

Telefono Nr.,

el. pašto adresas

Alma

Katlauskienė

Aukštasis

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

1a klasės auklėtoja

(8 37) 45 64 79

alma77337@gmail.com

Vida

Matusevičienė

Aukštasis

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

sporto būrelio vadovė

1b klasės auklėtoja

(8 37) 45 64 79

vidamatu@yahoo.com

Jūratė Levišauskaitė Mikalauskienė

Aukštasis,

edukologijos magistrė

Pagalbinės mokyklos mokytoja ir logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2a klasės auklėtoja

(8 37) 45 64 79

juraciukas66@gmail.com

Ona

Kimbirauskienė

Aukštasis

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

2b klasės auklėtoja

8 601 00 590

o.kimbirauskiene@gmail.com

Ieva

Zvicevičienė

Aukštasis, edukologijos magistrė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja, būrelio „Žiniuko akademija“ vadovė

3a klasės auklėtoja

8 618 45 147

ieva.cekaviciute@gmail.com

Vaiva

Juodienė

Aukštasis

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

3b klasės auklėtoja

8 682 39 007

vaivajo@gmail.com

 

Eglė

Jonaitytė

Aukštasis

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja

3c klasės auklėtoja

8 645 48 048

ejonaityte@gmail.com

Daina

Girdzevičienė

Aukštasis

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

sporto būrelio vadovė

4a klasės auklėtoja,

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

(8 37) 45 64 79

dainagirdzeviciene@gmail.com

 

Saulė

Eimutienė

Aukštasis,

edukologijos magistrė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, gamtotyros būrelio vadovė

4b klasės auklėtoja

8 682 39 016

sauleeim@gmail.com

 

Irena Kyguolytė-Kataržė

Aukštasis

Pradinio ugdymo mokytoja; teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir režisieriaus kvalifikacija

Pradinio ugdymo mokytoja

4c klasės auklėtoja

(8 37) 45 64 79

teresire@gmail.com

 

Rūta

Binkienė

Aukštasis, edukologijos magistrė

Pradinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinių įstaigų pedagogė, filologė, anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

5a klasės auklėtoja

8 657 70 029

kosmejai@hotmail.com

Rasa Alenskaitė

Aukštasis

 

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, būrelio „Gimtasis žodis“ vadovė

5b klasės auklėtoja

(8 37) 45 57 48

ra434878@gmail.com

 

Ričardas

Gasiulis

Aukštasis,

vadybos

mokslų magistras

Informatikos mokslo bakalauras, mokytojo kvalifikacija

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas, IT klubo, robotikos būrelio vadovas

6a klasės auklėtojas, progimnazijos interneto svetainės administratorius

8 603 33 743

admin@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

Birutė Gaurylienė

Aukštasis

Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

6b klasės auklėtoja

8 686 37 967

biruciukasgau@gmail.com

Kristina

Gagienė

Aukštasis

Taikomosios grafikos bakalaurė, mokytojo kvalifikacija

Dailės vyresnioji mokytoja, meno studijos „Paletė“, rankdarbių būrelio „Amatukai“ vadovė

7a klasės auklėtoja, mokinių tarybos koordinatorė

 

(8 37) 45 57 48

kristulele@gmail.com

 

Ligita

Minkauskienė

Aukštasis

 

Matematikos mokytoja

Matematikos vyresnioji mokytoja, matematikų klubo vadovė

7b klasės auklėtoja, kalbų, socialinių, tiksliųjų, gamtos mokslų ir IT dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

(8 37) 45 57 48

lminkauskiene@gmail.com

 

Violeta

Buksienė

Aukštasis,

vadybos ir verslo administravimo magistrė

Istorijos mokytoja

 

Istorijos mokytoja metodininkė, istorikų klubo vadovė

8a klasės auklėtoja

8 682 39 006

v.buksiene@gmail.com

Irina

Klovienė

Aukštasis

Pradinio ugdymo mokytoja, anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

8b klasės auklėtoja

(8 37) 45 57 48

irina.kloviene@gmail.com

 

Ramutė

Vaitkevičienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Rengia progimnazijos interneto svetainės naujienas

(8 37) 45 57 48

rima248@yahoo.com

Dangira

Mikalauskienė

Aukštasis

Rusų kalbos mokytoja, etikos mokytoja

Etikos vyresnioji mokytoja, rusų klb. mokytoja metodininkė

 

8 610 93 281

mdangira@gmail.com

 

Jūra Sakalauskienė

Aukštasis

Vokiečių kalbos mokytoja

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

8 656 11 755

jura.sakalauskiene@gmail.com

Gailutė Mickevičienė

Aukštasis

Taikomosios matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; pedagogikos studijų studentė

Matematikos mokytoja

(8 37) 45 57 48

mickevicienegailute@gmail.com

Rimas

Kizys

Aukštasis

Fizikos mokytojas

Fizikos mokytojas metodininkas

8 615 79 037

kizysr123@gmail.com

Edvinas Simonavičius

Aukštasis, gamtinės geografijos magistras

Geografijos mokytojas

Geografijos mokytojas

– 

8 602 457 04

 edvis.edvinas639@gmail.com

Edita Titenytė

Aukštasis

Biologijos mokytoja

Biologijos mokytoja, gamtos mokslų klubo vadovė

(8 37) 45 57 48

tedita87@gmail.com

Vilija Jakubčionienė

Aukštasis

Chemijos inžinierė technologė, mokytojo kvalifikacija

Chemijos vyresnioji mokytoja

 

(8 37) 45 57 48

v.jakubcioniene@gmail.com

Virginija

Virbaitienė

Aukštasis

Chemijos ir biologijos mokytoja

Žmogaus saugos mokytoja metodininkė

 

(8 37) 45 57 48

virgvirb@hotmail.com

Rolandas Jakušovas

Aukštasis, katalikų teologijos magistras

Katalikų teologijos mokytojas

Tikybos mokytojas metodininkas

 

 

8 614 771 42

rjakusov@gmail.com

 

Rimantė
Jankauskienė

Aukštasis 

Muzikos mokytoja, choro vadovė 

Muzikos mokytoja metodininkė, vokalinio-instrumentinio ansamblio vadovė

Menų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė 

8 610 30 212

rimante.jankauskiene@gmail.com

Stela

Jencienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja, choro dirigentė

Muzikos mokytoja metodininkė, choro ir vokalinio ansamblio vadovė

 

8 601 81 767

jencienestela@gmail.com

 

Daiva

Vainauskienė

Aukštasis,

dailės magistrė

Dailės ir technologijų mokytoja

Technologijų vyresnioji mokytoja

 

8 615 53 845

daiva101@gmail.com

Virmantas

Masiulis

Aukštasis

Radijo inžinierius, mokytojo

kvalifikacija 

Technologijų vyresnysis mokytojas

 

(8 37) 45 57 48

virmantas@zebra.lt

Indrė Puišytė-Šidlauskienė

Aukštasis, šokio magistrė

Choreografė

Šokio mokytoja, šokio būrelio vadovė

 

(8 37) 45 57 48

indre.puisyte@mail.com

Greta Šiūšienė

Aukštasis

Kūno kultūros mokytoja

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja, sporto būrelio vadovė

 

(8 37) 45 57 48

gretasiusiene@gmail.com

Saturna

Sporišienė

Aukštasis

Pagalbinės mokyklos mokytoja ir  logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė

Logopedė metodininkė

 

Logopedė

8 671 22 143

saturna57@gmail.com

 

Vaida Šaduikytė

Aukštasis

Specialioji pedagogė (logopedė)

Vyresnioji logopedė

 

Logopedė

(8 37) 45 57 48

vaida.saduikyte@yahoo.com

 

Indrė Rimkė

Aukštasis, visuomenės sveikatos magistrė

Specialioji pedagogė

Vyresnioji specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė

(8 37) 45 64 79

simonaviciute@inbox.lt

Vilija Ramonienė

Aukštasis, edukologijos magistrė

Socialinė pedagogė

Vyresnioji socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

8 682 06 447

vilram2004@yahoo.com

Gitana Kriaučiūnienė

Aukštasis, verslo ir vadybos magistrė

Verslas ir vadyba

 

Mokytojo padėjėja

(8 37) 45 57 48

gitana.kriauciuniene@gmail.com

SPECIALISTAI:

Pareigos, vardas, pavardė

Telefono Nr., el. pašto adresas

Raštinės administratorė

Emilija Petrauskienė

 (8 37) 45 57 48

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Informacinių technologijų sistemų administratorius 

Ričardas Gasiulis

8 603 33 743

admin@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Kompiuterių sistemų administratorius

Kęstutis Litvinaitis

8 683 60 703

k.litvinaitis@gmail.com

Bibliotekos vedėja

Ausma Gervylė

 

8 676 73 295

biblioteka@petrasiunai.kaunas.lm.lt