PEDAGOGAI

Vardas,

pavardė

Išsilavinimas, specialybė

Mokomieji dalykai

Turimos

pareigos

Telefono Nr.,

el. pašto adresas

Alma

Katlauskienė

Aukštasis, pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

1a klasės auklėtoja

+370 620 77 337

alma.katlauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Vida

Matusevičienė

Aukštasis, pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

sporto būrelio vadovė

1b klasės auklėtoja

+370 616 72 908

vida.matuseviciene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Jūratė Levišauskaitė Mikalauskienė

Aukštasis, pagalbinės mokyklos mokytoja ir logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė, edukologijos magistrė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2a klasės auklėtoja

+370 620 62 726

jurate.levisauskaite@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Ona

Kimbirauskienė

Aukštasis, pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

2b klasės auklėtoja

+370 601 00 590

ona.kimbirauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Neringa

Gaubienė

Aukštasis, vadybos ir verslo administravimas, aukštasis, pedagogo kvalifikacija, studijuoja VDU pradinį ugdymą

Pradinio ugdymo mokytoja

3a klasės auklėtoja

+370 689 898 61

neringa.gaubiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Zita Šeinauskienė

Aukštasis,
pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

3b klasės auklėtoja

+370 676 20552

zita.seinauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Daina

Girdzevičienė

Aukštasis, pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

4a klasės auklėtoja,

pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

+370 620 32 994

daina.girdzeviciene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Saulė

Eimutienė

Aukštasis, pradinio ugdymo mokytoja,

edukologijos magistrė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, gamtotyros būrelio vadovė

4b klasės auklėtoja

+370 682 39 016

saule.eimutiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Živilė Skirkaitė

Aukštasis, pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

4c klasės auklėtoja

+370 648 48 619

zivile.skirkaite@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Rūta

Binkienė

Aukštasis, pradinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinių įstaigų pedagogė, filologė, anglų kalbos mokytoja, edukologijos magistrė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

5a klasės auklėtoja

+370 657 70 029

ruta.binkiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Ričardas

Gasiulis

Aukštasis, informatikos mokslo bakalauras, mokytojo kvalifikacija, vadybos mokslų magistras

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas, IT klubo, robotikos būrelio vadovas

5b klasės auklėtojas, progimnazijos interneto svetainės administratorius

+370 603 33 743

ricardas.gasiulis@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Birutė Gaurylienė

Aukštasis, anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

6a klasės auklėtoja

+370 686 37 967

birute.gauryliene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Rimantė
Jankauskienė

Aukštasis, muzikos mokytoja, choro vadovė

Muzikos mokytoja metodininkė, vokalinio-instrumentinio ansamblio, pop choro “Do re mi”, chorinio dainavimo studijos vadovė

6b klasės auklėtoja, menų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

+370 610 30 212

rimante.jankauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Kristina

Gagienė

Aukštasis, taikomosios grafikos bakalaurė, technologijų mokytoja

Dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja, meno studijos „Paletė“, rankdarbių būrelio „Amatukai“ vadovė

7a klasės auklėtoja, mokinių tarybos koordinatorė

 

+370 698 49 368

kristina.gagiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Ligita

Minkauskienė

Aukštasis, matematikos mokytoja

 

Matematikos mokytoja metodininkė, matematikų klubo vadovė

7b klasės auklėtoja, kalbų, socialinių, tiksliųjų, gamtos mokslų ir IT dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

+370 602 44 148

ligita.minkauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 Daiva Krylova

Aukštasis, anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

8a klasės auklėtoja

+370 683 43 522

daiva.krylova@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Violeta

Buksienė

Aukštasis, istorijos mokytoja, vadybos ir verslo administravimo magistrė

Istorijos mokytoja metodininkė, istorikų klubo vadovė

8b klasės auklėtoja

+370 682 39 006

violeta.buksiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Ramutė

Vaitkevičienė

Aukštasis, lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Rengia progimnazijos interneto svetainės naujienas

+370 614 42 154

ramute.vaitkeviciene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Dalė Marijona Asakavičienė

Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, technologijų mokytoja

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, būrelio „Gimtasis žodis“ vadovė

+370 676 29 276

dale.marijona.asakaviciene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Dangira

Mikalauskienė

Aukštasis, rusų kalbos mokytoja, etikos mokytoja

Rusų klb. mokytoja metodininkė, etikos vyresnioji mokytoja

+370 610 93 281

dangira.mikalauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Jūratė Urbonienė

Aukštasis, vokiečių kalbos ir anglų kalbos mokytoja

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

+370 678 27 737

jurate.urboniene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Živilė Olišauskaitė 

Aukštasis, taikomosios matematikos magistrė

Matematikos mokytoja

+370 627 27 652

 

Rimas

Kizys

Aukštasis, fizikos mokytojas

Fizikos mokytojas metodininkas

(8 37) 45 57 48

rimas.kizys@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Kamilė Kivytaitė

Studijuoja VDU istoriją ir geografiją, 4 kursas

Geografijos mokytoja

+370 643 04 092

 

Mindaugas Vaznonis

Aukštasis, taikomosios ekologijos magistras

Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytojas

 

 

Vilija Jakubčionienė

Aukštasis, chemijos inžinierė technologė, mokytojo kvalifikacija

Chemijos vyresnioji mokytoja

+370 682 43 698

vilija.jakubcioniene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Virginija

Virbaitienė

Aukštasis, chemijos ir biologijos mokytoja

Žmogaus saugos mokytoja metodininkė

+370 687 34 279

virginija.virbaitiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Agnė Karlonaitė

Aukštasis, etikos mokytoja

Etikos mokytoja

+370 672 78 407

 

Rolandas Jakušovas

Aukštasis, katalikų teologijos mokytojas, katalikų teologijos magistras

Tikybos mokytojas metodininkas

 

+370 614 77 142

rolandas.jakusovas@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

Stela

Jencienė

Aukštasis, muzikos mokytoja, choro dirigentė

Muzikos mokytoja metodininkė,  vokalinio ansamblio vadovė

 

+370 601 81 767

stela.jenciene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

Daiva

Vainauskienė

Aukštasis, dailės ir technologijų mokytoja, dailės magistrė

Technologijų vyresnioji mokytoja

 

+370 615 53 845

daiva.vainauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Virmantas

Masiulis

Aukštasis, radijo inžinierius, mokytojo kvalifikacija

Technologijų vyresnysis mokytojas

 

+370 672 12 542

virmantas.masiulis@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Aušrinė Valantienė

Aukštasis, šokio edukologijos magistrė

Šokio mokytoja, šokio būrelio vadovė

+370 617 93 600

ausrine.valantiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Justas Ališauskas

Aukštasis, trenerio kvalifikacija, visuomenės sveikatos magistras

Fizinio ugdymo mokytojas

 

+370 679 32 350

justas.alisauskas@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Simona Dubickienė

Aukštasis, psichologijos magistrė

Psichologė

 

+370 655 66942

simona.dubickiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Jurgita Kazlauskienė

Aukštasis, specialioji pedagogė, logopedė

Specialioji pedagogė, logopedė

 –

+370 617 24 733

jurgita.kazlauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Aušra Arlauskaitė

Aukštasis, specialioji pedagogė, logopedė

Logopedė metodininkė

 –

+370 614 49 358

ausra.arlauskaite@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Ada Čaraitė

Aukštasis, socialinė pedagogė, sociologijos magistrė

Vyresnioji socialinė pedagogė


+370 676 97 066

ada.caraite@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Olga Šikarskienė

Aukštasis, pradinio ugdymo mokytoja

Mokytojo padėjėja

+370 682 55682

olga.sikarskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Larysa Kriuchkova

Aukštasis, technologijų mokytoja

Mokytojo padėjėja

+370 662 62 355

 

SPECIALISTAI

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Telefono Nr., el. pašto adresas

Rūta Laurinaitienė

Dokumentų specialistė

Aukštasis

+370 610 47 303

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Viktorija Grimaševskytė

Bibliotekininkė

Aukštasis

+370 636 55 453

viktorija.grimasevskyte@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Ausma Gervylė

Archyvarė

Aukštasis

+370 676 73 295

ausma.gervyle@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Ričardas Gasiulis

Informacinių technologijų sistemų administratorius

Aukštasis

+370 603 33 743

ricardas.gasiulis@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Kęstutis Litvinaitis

Informacinių technologijų sistemų administratorius

Aukštesnysis

+370 683 60 703

kestutis.litvinaitis@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Alina Adomaitienė

Administratorė

Aukštasis

+370 684 50 789

alina.adomaitiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

KITI DARBUOTOJAI:

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono Nr., el. pašto adresas

Genė Giliuvienė

Budėtoja

(8 37) 45 13 98

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Rima Stulpinienė

Budėtoja

(8 37) 45 13 98

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Rimantas Jakubauskas

Ūkio darbuotojas

(8 37) 45 13 98

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Jūratė Dobilienė Valytoja

(8 37) 45 13 98

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Bronė Ramanauskienė Valytoja

(8 37) 45 13 98

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Genė Ražanauskienė Valytoja

(8 37) 45 13 98

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Vitalija Sodaitienė Valytoja

(8 37) 45 13 98

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Violeta Paškevičienė Valytoja

(8 37) 45 13 98

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Vidmantas Inokaitis Kiemsargis

(8 37) 45 13 98

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt