PEDAGOGAI:

Pedagogai

  

SPECIALISTAI:

Specialistai

PEDAGOGAI

Vardas,

pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Turimos

pareigos

Telefono Nr.,

el. pašto adresas

Jūratė Levišauskaitė Mikalauskienė

Aukštasis,

edukologijos magistrė

Pagalbinės mokyklos mokytoja ir logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

1a klasės auklėtoja

(8 37) 45 64 79

juraciukas66@gmail.com

Ona

Kimbirauskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1b klasės auklėtoja

8 601 00 590

o.kimbirauskiene@gmail.com

Eglė

Jonaitytė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

1c klasės auklėtoja

8 645 48 048

ejonaityte@gmail.com

Ieva

Zvicevičienė

 

Aukštasis, edukologijos magistrė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja, būrelio „Žiniuko akademija“ vadovė

2a klasės auklėtoja

8 618 45 147

ieva.cekaviciute@gmail.com

Vaiva

Juodienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2b klasės auklėtoja

8 682 39 007

vaivajo@gmail.com

 

Zita

Miškinytė

Aukštasis

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija; pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

 

2c klasės auklėtoja

8 682 39 002

zitmina@gmail.com

Daina

Girdzevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

sporto būrelio vadovė

3a klasės auklėtoja,

pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

(8 37) 45 57 48

dainagirdzeviciene@gmail.com

 

Saulė

Eimutienė

Aukštasis,

edukologijos magistrė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, gamtotyros būrelio vadovė

3b klasės auklėtoja

8 682 39 016

sauleeim@gmail.com

 

Irena Kyguolytė-Kataržė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja; teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir režisieriaus kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja

3c klasės auklėtoja

(8 37) 45 57 48

teresire@gmail.com

 

Alma

Katlauskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

4a klasės auklėtoja

(8 37) 45 64 79

alma77337@gmail.com

Vida

Matusevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

sporto būrelio vadovė

4b klasės auklėtoja

(8 37) 45 64 79

vidamatu@yahoo.com

Laura Makarevičiūtė

Aukštasis, chemijos magistrė

Chemijos studijų krypties taikomosios chemijos studijų programa

Chemijos, gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja, gamtos mokslų klubo vadovė

5a klasės auklėtoja

8 613 17 673

laura.makareviciute@gmail.com

 

Birutė Gaurylienė

Aukštasis

Filologė, anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

5b klasės auklėtoja

8 686 37 967

biruciukasgau@gmail.com

Kristina

Gagienė

Aukštasis

Taikomosios grafikos bakalaurė, mokytojo kvalifikacija

Dailės, dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja, dailės studijos „Paletė“, rankdarbių būrelio „Amatukai“ vadovė

6a klasės auklėtoja

 

(8 37) 45 57 48

kristulele@gmail.com

 

Ligita

Minkauskienė

Aukštasis

 

Matematikos mokytoja

Matematikos, informatikos vyresnioji mokytoja, matematikų klubo vadovė

6b klasės auklėtoja

(8 37) 45 57 48

lminkauskiene@gmail.com

 

Violeta

Buksienė

Aukštasis,

vadybos ir verslo administravimo magistrė

Istorijos mokytoja

 

Istorijos mokytoja metodininkė

7a klasės auklėtoja

8 682 39 006

v.buksiene@gmail.com

Irina

Klovienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja,

filologė, anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

7b klasės auklėtoja, kalbų, socialinių, tiksliųjų, gamtos mokslų ir IT dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

(8 37) 45 57 48

irina.kloviene@gmail.com

 

Rūta

Binkienė

Aukštasis, edukologijos magistrė

Pradinių klasių mokytoja, ikimokyklinių įstaigų pedagogė, filologė, anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

8a klasės auklėtoja

8 657 70 029

kosmejai@hotmail.com

Ričardas

Gasiulis

Aukštasis,

vadybos

mokslų magistras

Informatikos mokslo bakalauras, mokytojo kvalifikacija

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas, IT klubo vadovas

8b klasės auklėtojas, progimnazijos interneto svetainės administratorius

8 603 33 743

admin@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

Jurgita Mitkuvienė

Aukštasis, filologijos magistrė

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, lietuvių kalbos „Gimtasis žodis“ būrelio vadovė

8 600 48 067

jurgita.m22@gmail.com

Ramutė

Vaitkevičienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja, filologė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Rengia progimnazijos interneto svetainės naujienas

(8 37) 45 57 48

rima248@yahoo.com

Dangira

Mikalauskienė

Aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja, etikos mokytoja

Etikos vyresnioji mokytoja, rusų klb. ir literatūros mokytoja metodininkė

 

8 610 93 281

mdangira@gmail.com

 

Jūra Sakalauskienė

Aukštasis

Vokiečių kalbos mokytoja

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

8 656 11 755

jura.sakalauskiene@gmail.com

Artūras Bliūmas

Aukštasis

Matematikos mokytojas

Matematikos mokytojas metodininkas

8 610 46 7472

ablum36@yahoo.com

Rimas

Kizys

Aukštasis

Fizikos mokytojo kvalifikacija

Fizikos mokytojas metodininkas

8 615 79 037

kizysr123@gmail.com

Edvinas Simonavičius

Aukštasis, gamtinės geografijos magistras

Geografijos mokytojas

Geografijos mokytojas

– 

8 602 457 04

 edvis.edvinas639@gmail.com

Virginija

Virbaitienė

Aukštasis

Chemijos ir biologijos mokytoja

Žmogaus saugos mokytoja metodininkė

 

(8 37) 45 57 48

virgvirb@hotmail.com

Rolandas Jakušovas

Aukštasis, katalikų teologijos magistras

Edukologijos studijų programa, mokytojo kvalifikacija

Tikybos mokytojas metodininkas

 

 

8 614 771 42

rjakusov@gmail.com

 

Rimantė
Jankauskienė

Aukštasis 

Muzikos mokytoja, choro vadovė 

Muzikos mokytoja metodininkė, vokalinio-instrumentinio ansamblio vadovė

Menų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė 

8 610 30 212

rimante.jankauskiene@gmail.com

Stela

Jencienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja, choro dirigentė

Muzikos mokytoja metodininkė, choro ir vokalinio ansamblio vadovė

 

8 601 81 767

jencienestela@gmail.com

 

Daiva

Vainauskienė

Aukštasis,

dailės magistrė

Dailės ir technologijų bakalaurė

Technologijų vyresnioji mokytoja

 

8 615 53 845

daiva101@gmail.com

Virmantas

Masiulis

Aukštasis

Radijo inžinierius, mokytojo

kvalifikacija 

Technologijų vyresnysis mokytojas

 

(8 37) 45 57 48

virmantas@zebra.lt

Aušrinė

Valantienė

Aukštasis, šokio edukologijos magistrė

Šokio mokytojo kvalifikacija

Šokio mokytoja, šokio būrelio vadovė

 

8 617 93 600

a_elsteryte@yahoo.com

Greta

Šiūšienė

Aukštasis

Kūno kultūros mokytoja

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja, sporto būrelio vadovė

 

(8 37) 45 57 48

gretasiusiene@gmail.com

Saturna

Sporišienė

Aukštasis

Pagalbinės mokyklos mokytoja ir  logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė

Logopedė metodininkė

 

Logopedė

8 671 22 143

saturna57@gmail.com

 

Vaida Šaduikytė

Aukštasis

Specialioji pedagogė (specializacija – logopedija)

Vyresnioji logopedė

 Logopedė

(8 37) 45 57 48

vaida.saduikyte@yahoo.com

Indrė

Rimkė

Aukštasis, visuomenės sveikatos magistrė

Specialioji pedagogė

Vyresnioji specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė

(8 37) 45 57 48

simonaviciute@inbox.lt

Vilija Ramonienė

Aukštasis, edukologijos magistrė

Socialinė pedagogė

Vyresnioji socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

8 682 06 447

vilram2004@yahoo.com

Inga

Markevičienė

Aukštasis, psichologijos magistrė

Psichologijos magistrė

III kvalifikacinė kategorija

Psichologė

(8 37) 45 57 48

psichologe.inga@gmail.com

Gitana Kriaučiūnienė

Aukštasis, verslo ir vadybos magistrė

Verslas ir vadyba

 

Mokytojo padėjėja

(8 37) 45 57 48

gitana.kriauciuniene@gmail.com

SPECIALISTAI:

Pareigos, vardas, pavardė

Telefono Nr., el. pašto adresas

Raštinės administratorė

Emilija Petrauskienė

 (8 37) 45 57 48

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Informacinių technologijų sistemų administratorius 

Ričardas Gasiulis

8 603 33 743

admin@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Kompiuterių sistemų administratorius

Kęstutis Litvinaitis

8 683 60 703

k.litvinaitis@gmail.com

Bibliotekos vedėja

Irena Čekauskienė

(8 37) 45 57 48

biblioteka@petrasiunai.kaunas.lm.lt