2018 metais progimnazijos direktorės įsakymu skirtos padėkos:

anglų kalbos mokytojai RŪTAI BINKIENEI už gerą mokinių parengimą ir aukštus mokinių pasiekimus

Kauno miesto anglų kalbos olimpiadose.

budėtojai GENEI GILIUVIENEI už atsakingai atliekamą ilgametį darbą, nuoširdų bendravimą

ir bendradarbiavimą su visa progimnazijos bendruomene.

 

2017 metais progimnazijos direktorės įsakymu skirtos padėkos:

dailės mokytojai KRISTINAI GAGIENEI už patrauklių edukacinių aplinkų kūrimą progimnazijoje, mokinių skatinimą dalyvauti kūrybinėse veiklose, projektuose, konkursuose ir aukštus pasiekimus juose;

raštvedei IRENAI SAKALIŪNIENEI už pareigingai ir profesionaliai atliekamą darbą, nuoširdų bendradarbiavimą su visa progimnazijos bendruomene.