2022 metais skirta progimnazijos direktorės padėka

mokytojo padėjėjai OLGAI ŠIKARSKIENEI už pareigingai ir profesionaliai atliekamą darbą, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su visa progimnazijos bendruomene.

2022 metais progimnazijos direktorės įsakymu skirtos padėkos:

matematikos mokytojai LIGITAI MINKAUSKIENEI už aktyvų dalyvavimą Kauno miesto, šalies matematiniuose, gamtamoksliniuose konkursuose ir aukštus pasiekimus juose;

pradinio ugdymo mokytojai SAULEI EIMUTIENEI – už aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, Kauno miesto, šalies konkursuose, naudojant informacines technologijas.

2021 metais progimnazijos direktorės įsakymu skirtos padėkos:

specialiajai pedagogei INDREI RIMKEI už veiksmingą mokymosi ir kitą socialinę pagalbą ugdytiniams bei skatinimą 

dalyvauti Kauno miesto, šalies kūrybiniuose konkursuose;

valytojai GENEI RAŽANAUSKIENEI  už pareigingai ir nuoširdžiai atliekamą ilgametį darbą.

2019 metais progimnazijos direktorės įsakymu skirtos padėkos:

lietuvių kalbos mokytojai RAMUTEI VAITKEVIČIENEI už mokinių skatinimą dalyvauti Kauno miesto bei šalies lietuvių kalbos konkursuose

ir aukštus pasiekimus juose;

budėtojai RIMAI STULPINIENEI už pareigingai ir profesionaliai atliekamą darbą, nuoširdų bendradarbiavimą su visa

progimnazijos bendruomene.

 

2018 metais progimnazijos direktorės įsakymu skirtos padėkos:

anglų kalbos mokytojai RŪTAI BINKIENEI už gerą mokinių parengimą ir aukštus mokinių pasiekimus

Kauno miesto anglų kalbos olimpiadose.

budėtojai GENEI GILIUVIENEI už atsakingai atliekamą ilgametį darbą, nuoširdų bendravimą

ir bendradarbiavimą su visa progimnazijos bendruomene.

 

2017 metais progimnazijos direktorės įsakymu skirtos padėkos:

dailės mokytojai KRISTINAI GAGIENEI už patrauklių edukacinių aplinkų kūrimą progimnazijoje, mokinių skatinimą dalyvauti kūrybinėse veiklose, projektuose, konkursuose ir aukštus pasiekimus juose;

raštvedei IRENAI SAKALIŪNIENEI už pareigingai ir profesionaliai atliekamą darbą, nuoširdų bendradarbiavimą su visa progimnazijos bendruomene.

Informacija atnaujinta: 2021 gruodžio 20 d. 18:35