2017 metais progimnazijos direktorės įsakymu skirtos padėkos:

dailės mokytojai KRISTINAI GAGIENEI – už patrauklių edukacinių aplinkų kūrimą progimnazijoje, mokinių skatinimą dalyvauti kūrybinėse veiklose, projektuose, konkursuose ir aukštus pasiekimus juose;

raštvedei IRENAI SAKALIŪNIENEI už pareigingai ir profesionaliai atliekamą darbą, nuoširdų bendradarbiavimą su visa progimnazijos bendruomene.