Mokslo metų trukmė: pradžia 2018-09-03, pabaiga 2019-08-31.

Pamokos pradedamos 8.00 valandą.

Pamokų laikas:

1 pamoka 8.00 – 8.45
2 pamoka 8.55 – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 12.55 – 13.40
7 pamoka 13.50 – 14.35

Ugdymo proceso trukmė:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

1-4 kl.

2018-09-03

2019-06-07

175 ugdymo dienos

5-8 kl.

2018-09-03

2019-06-21

185 ugdymo dienos

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais, kurių trukmė:

Pusmetis

Klasės

Pradžia

Pabaiga

Pirmas

1-8 kl.

2018-09-03

2019-01-18

Antras

1-4 kl.

2019-01-21

2019-06-07

Antras

5-8 kl.

2019-01-21

2019-06-21

2018-2019 mokslo metų mokinių atostogos:

Atostogos

Klasės

Prasideda

Baigiasi

Rudens

1-8 kl.

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

1-8 kl.

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

1-8 kl.

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

1-8 kl.

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

1-4 kl.

2019-06-08

2019-08-31

Vasaros

5-8 kl.

2019-06-22

2019-08-31