Mokslo metų trukmė: pradžia 2017-09-01, pabaiga 2018-08-31.

Pamokos pradedamos 8.00 valandą.

Pamokų laikas:

1 pamoka 8.00 – 8.45
2 pamoka 8.55 – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 12.55 – 13.40
7 pamoka 13.50 – 14.35

Ugdymo proceso trukmė:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

1-4 kl.

2017-09-01

2018-05-31

170 ugdymo dienų

5-8 kl.

2017-09-01

2018-06-15

181 ugdymo diena

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais, kurių trukmė:

Pusmetis

Klasės

Pradžia

Pabaiga

Pirmas

1-8 kl.

2017-09-01

2018-01-19

Antras

1-4 kl.

2018-01-22

2018-05-31

Antras

5-8 kl.

2018-01-22

2018-06-15

2017-2018 mokslo metų mokinių atostogos:

Atostogos

Klasės

Prasideda

Baigiasi

Rudens

1-8 kl.

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

1-8 kl.

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

1-8 kl.

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

1-8 kl.

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

1-4 kl.

2018-06-01

2018-08-31

Vasaros

5-8 kl.

2018-06-18

2018-08-31