Mokslo metų trukmė: pradžia 2022-09-01, pabaiga 2023-08-31.

Pamokos pradedamos 8.00 valandą.

Pamokų laikas:
  1-8 klasės:
1 pamoka 8.00 – 8.45
2 pamoka 8.55 – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 12.55 – 13.40
7 pamoka 13.50 – 14.35
8 pamoka 14.45 – 15.30

Ugdymo proceso trukmė:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

1-4 kl.

2022-09-01

2023-06-08

175 ugdymo dienos

5-8 kl.

2022-09-01

2023-06-22

185 ugdymo dienos

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais, kurių trukmė:

Pusmetis

Klasės

Pradžia

Pabaiga

Pirmas

1-8 kl.

2022-09-01

2023-01-27

Antras

1-4 kl.

2023-01-28

2023-06-08

Antras

5-8 kl.

2023-01-28

2023-06-22

2022-2023 mokslo metų mokinių atostogos:

Atostogos

Klasės

Prasideda

Baigiasi

Rudens

1-8 kl.

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

1-8 kl.

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos

1-8 kl.

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų)

1-8 kl.

2023-04-11

2023-04-14

Vasaros

1-4 kl.

2023-06-09

2023-08-31

Vasaros

5-8 kl.

2023-06-23

2023-08-31