2% GPM paramos ir paramos lėšų panaudojimas 2017 metais: