BIBLIOTEKOS TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 
 • spaudinių išdavimas į namus (abonementas);
 • naudojimasis spaudiniais vietoje (bibliotekoje);
 • informacijos paieškos ir pateikimo užsiėmimai;
 • skaitytojų mokymas naudotis biblioteka;
 • atsakymai į įvairias užklausas;
 • paieška duomenų bazėse;
 • konsultacijos apie galimus paieškos šaltinius ir būdus;
 • naudojimasis internetu;
 • naudojimasis kompiuteriais, multimedija.

 KULTŪRINĖ ŠVIEČIAMOJI VEIKLA:

 
 • Bibliotekoje skatinamas mokinių kūrybiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas.
 • Organizuojamos ekskursijos į biblioteką. Pirmokai supažindinami su biblioteka, su bibliotekos taisyklėmis, sužino, kur yra jiems skirtos knygelės, kaip reikia elgtis su knygelėmis.
 • Organizuojamos popietės, kurių metu pristatomos, skaitomos bei analizuojamos įvairios knygos. Kad mokiniai labiau įsigilintų į skaitomą tekstą, naudojamos teatrinės improvizacijos.
 • Rengiamos kūrybinės dirbtuvės, kuriose mokiniai užsiima įvairia menine veikla: piešia, lanksto, lipdo ir pan.
 • Organizuojami susitikimai su vaikų rašytojais.
 • Rengiamos mokinių darbų parodos.
 • Vyksta filmų peržiūros.

 STATISTIKA

 

Bibliotekos fondą sudaro 10175 egz. bibliotekos dokumentų:

 • 9581 vnt. grožinės ir metodinės literatūros;
 • 77 vnt. garsinių regimųjų mokymo priemonių;
 • 517 vnt. skaitmeninių, vaizdinių ir kitų dokumentų.

Bibliotekoje yra 9173 vnt. vadovėlių.

Fondo katalogavimui biblioteka naudoja TAMO dienyno bibliotekos modulį.