ANTANINA DŽIUGIENĖ
Progimnazijos direktorė
II-oji vadybinė kategorija
Fizikos mokytoja
Tel.: (8 37) 45 57 48
El. paštas: direktore@petrasiunai.kaunas.lm.lt
Gyvenimo aprašymas
 
 
RŪTA BŪTAUTĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
III-oji vadybinė kategorija
Pradinio ugdymo mokytoja
Tel.: (8 37) 45 53 02

 

 

AUŠRA GRADICKIENĖDirektoriaus pavaduotoja ugdymui
Psichologė, pedagogo kvalifikacija
Tel.: (8 37) 45 64 79
El. paštas: ausra.gradickiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt
Gyvenimo aprašymas

 
RIMANTAS BUTKUS
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tel.: (8 37) 45 82 61
El. paštas: r.butkus@petrasiunai.kaunas.lm.lt
Gyvenimo aprašymas