VAIKO GEROVĖS KOMISIJA, tel. (8 37) 45 53 02:

komisijos pirmininkė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė, el. p. v.stipiniene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos pirmininkės pavaduotoja – socialinė pedagogė  Vilija Ramonienė, el. p. vilram2004@yahoo.com

komisijos sekretorė  – lietuvių kalbos mokytoja Ramutė Vaitkevičienė, rima248@yahoo.com

komisijos nariai:

psichologė Inga Markevičienėpsichologe.inga@gmail.com

specialioji pedagogė Indrė Rimkė, simonaviciute@inbox.lt

logopedė Saturna Sporišienėsaturna57@gmail.com

logopedė Vaida Šaduikytėvaida.saduikyte@yahoo.com

pradinių klasių mokytoja Saulė Eimutienėsauleeim@gmail.com

istorijos mokytoja Violeta Buksienė, v.buksiene@gmail.com

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA, tel. (8 37) 45 57 48; (8 37) 45 82 61:  

komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Arvydas Šulskas, el. p. a.sulskas@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – raštinės administratorė Emilija Petrauskienė, el. p. progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos nariai:

komisijos pirmininko pavaduotoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė, el.p. v.sidlauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė, el.p. v.stipiniene@ petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA,  tel. (8 37) 45 57 48:

komisijos pirmininkė –  direktorė Antanina Džiugienė, el. p. direktore@petrasiunai.kaunas.lm.lt 

komisijos sekretorė  – pradinių klasių mokytoja metodininkė Daina Girdzevičienė, dainagirdzeviciene@gmail.com

komisijos  nariai:                                    

istorijos mokytoja metodininkė Violeta Buksienė, v.buksiene@gmail.com

anglų kalbos vyresnioji mokytoja  Irina Klovienėirina.kloviene@gmail.com

Kauno m. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė  Dileta Tindžiulienė

 

PROGIMNAZIJOS ETIKOS KOMISIJA,  tel. (8 37) 45 57 48:

komisijos pirmininkė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Virginija Šidlauskienėv.sidlauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

pirmininko pavaduotoja –  etikos mokytoja  Dangira Mikalauskienėmdangira@gmail.com

komisijos sekretorė – lietuvių kalbos mokytoja  Rasa Alenskaitėra434878@gmail.com

komisijos  nariai:                                    

pradinių klasių mokytoja    Daina Girdzevičienėdainagirdzeviciene@gmail.com

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams   Rimantas Butkusr.butkus @petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO KOMISIJA, tel. (8 37) 45 57 48:  

komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė, el.p. v.sidlauskiene@ petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos nariai:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė, el.p. v.stipiniene@ petrasiunai.kaunas.lm.lt

raštinės administratorė Emilija Petrauskienė, el. p. progimnazija@ petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

KOMISIJA PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ SKATINIMUI IR PAŠALPŲ SKYRIMUI, tel. (8 37) 45 57 48:  

komisijos pirmininkė – pradinių klasių mokytoja Daina Girdzevičienė, el. p. dainagirdzeviciene@gmail.com

komisijos nariai:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė, v.sidlauskiene@ petrasiunai.kaunas.lm.lt

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė, v.stipiniene@ petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

PROGIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA, tel. (8 37) 45 57 48:

komisijos vadovė –  direktorė Antanina Džiugienė, el. p. direktore@petrasiunai.kaunas.lm.lt

narė, atsakinga už išorinę komunikaciją –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė, el. p. v.sidlauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Stipinienė, el. p. v.stipiniene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

narė, atsakinga už psichologinės pagalbos teikimą – psichologė Inga Markevičienėpsichologe.inga@gmail.com

narė, atsakinga už vidinę komunikaciją – socialinė pedagogė  Vilija Ramonienė, el. p. vilram2004@yahoo.com

narė, atsakinga už bendruomenės narių civilinį saugumą – specialioji pedagogė Indrė Rimkė, simonaviciute@inbox.lt

narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos teikimą – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vanda Jadvinskaja