VAIKO GEROVĖS KOMISIJA, tel. (8 37) 45 53 02:

komisijos pirmininkė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautė, ruta.butaute@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos pirmininkės pavaduotoja – socialinė pedagogė  Ada Čaraitė, ada.caraite@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė  – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dalė Marijona Asakavičienė, dale.asakaviciene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos narės:

specialioji pedagogė, logopedė Jurgita Kazlauskienė, jurgita.kazlauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

logopedė Aušra Arlauskaitė, ausra.arlauskaite@petrasiunai.kaunas.lm.lt

istorijos mokytoja Violeta Buksienė, violeta.buksiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Agnė Jankauskienė, bieliauskaite.agnee@gmail.com

psichologė Simona Dubickienė, simona.dubickiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA, tel. (8 37) 45 57 48; (8 37) 45 82 61:  

komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Rimantas Butkus, r.butkus@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – raštvedė Rūta Laurinaitienė, progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos narės:

komisijos pirmininko pavaduotoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautė, ruta.butaute@petrasiunai.kaunas.lm.lt

narė – bibliotekininkė Ausma Gervylė, ausma.gervyle@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA,  tel. (8 37) 45 57 48:

komisijos pirmininkė –  direktorė Antanina Džiugienėdirektore@petrasiunai.kaunas.lm.lt 

komisijos sekretorė  – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Daina Girdzevičienė, daina.girdzeviciene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos  narės:                                    

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ramutė Vaitkevičienėramute.vaitkeviciene@petrasiunai.kaunas.lm.lt 

matematikos mokytoja metodininkė Ligita Minkauskienėligita.minkauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt 

Kauno m. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė  Alvyda Panfilaitė, alvyda.panfilaite@kaunas.lt

 

PROGIMNAZIJOS ETIKOS KOMISIJA,  tel. (8 37) 64 79 48:

komisijos pirmininkė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė, ausra.gradickiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

pirmininko pavaduotoja – etikos mokytoja  Dangira Mikalauskienėdangira.mikalauskiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – pradinio ugdymo mokytoja Daina Girdzevičienė, daina.girdzeviciene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos  narys – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Rimantas Butkusr.butkus @petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

GALIMO PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE NAGRINĖJIMO KOMISIJA,  tel. (8 37) 45 64 79:

komisijos pirmininkė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienėausra.gradickiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

pirmininkės pavaduotojas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  Rimantas Butkusr.butkus @petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – pradinio ugdymo mokytoja Daina Girdzevičienėdaina.girdzeviciene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO KOMISIJA, tel. (8 37) 45 57 48:  

komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautė, ruta.butaute@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos narės:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė, ausra.gradickiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

raštvedė Rūta Laurinaitienė, progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

KOMISIJA PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ SKATINIMUI IR PAŠALPŲ SKYRIMUI, tel. (8 37) 45 57 48:  

komisijos pirmininkė – pradinio ugdymo mokytoja Daina Girdzevičienė, daina.girdzeviciene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

komisijos narės:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautė, ruta.butaute@petrasiunai.kaunas.lm.lt

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė, ausra.gradickiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 

PROGIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA, tel. (8 37) 45 57 48:

komisijos vadovė –  direktorė Antanina Džiugienėdirektore@petrasiunai.kaunas.lm.lt

narė, atsakinga už išorinę komunikaciją –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautėruta.butaute@petrasiunai.kaunas.lm.lt

narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė, ausra.gradickiene@petrasiunai.kaunas.lm.lt

narė, atsakinga už vidinę komunikaciją – socialinė pedagogė  Ada Čaraitė ada.caraite@petrasiunai.kaunas.lm.lt

narys, atsakingas už bendruomenės narių civilinį saugumą – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  Rimantas Butkusr.butkus @petrasiunai.kaunas.lm.lt

narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos teikimą – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Agnė Jankauskienė, bieliauskaite.agnee@gmail.com