Rugsėjo 14 d. progimnazijoje vyko integruotos saugaus eismo pamokos „Būk saugus“ 1 ir 2 klasių mokiniams.

Rugsėjo 3 d. progimnazijos bendruomenė susirinko į Mokslo ir žinių šventę, kurios leitmotyvu pasirinktos bičiulystės, darbštumo, atkaklumo simboliai – bitės.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. progimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuotame Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimo ir išbandymo bendrajame ugdyme projekte „Informatika pradiniame ugdyme“

Įvertinus progimnazijos parengtus sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir saugios aplinkos kūrimo iniciatyvų aprašus, iniciatyvų planą ir motyvaciją, taip pat atsižvelgiant į neformaliojo vaikų švietimo veiklos skatinimą ir sklaidą progimnazijoje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą progimnazijos gyvenime, progimnazija atrinkta dalyvauti Europos sąjungos finansuojamame, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inicijuotame projekte […]

Progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

Jau antrus metus Kauno miesto savivaldybė įgyvendina tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programą, skirtą 3–11 klasių mokiniams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba gegužės mėnesį organizavo respublikinį vaikų piešinių konkursą „Kaip įsivaizduoji vaiko teisių gynėją?“

Motinos dienai paminėti Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras organizavo respublikinį mokinių kūrybinių darbų konkursą „Šiuolaikinė Madona“

Birželio 15 d. progimnazijoje vyko 8-ų klasių mokinių išleistuvės

Birželio 4-15 d. progimnazijoje veikė Kauno miesto savivaldybės finansuojama dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Atostogauk turiningai“

Balandžio-gegužės mėn. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba visus Lietuvos mokinius kvietė dalyvauti kūrybiniame rašinių konkurse tema „Laiškas vaikų teisių gynėjui“

Kaip greitai bėga laikas… Čia nuaidi rugsėjo 1-osios skambutis, čia jis skelbia mokslo metų pabaigą… Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje. Kiekvienas skleidžia gyvenime savo šviesą – ryškią ar blankią, tačiau ypatingą…

Birželio pirmąją savaitę 6a ir 6b kl. mokiniams vyko integruotų matematikos – dailės pamokų ciklas „Modernus mokslo centras“

Birželio 3-9 d. progimnazijos pradinių klasių mokytoja DAINA GIRDZEVIČIENĖ ir anglų kalbos mokytoja BIRUTĖ GAURYLIENĖ vyko į ,,Erasmus+“ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto ,,Tyrinėkime Europą – kartu mes esame kaip vienas“ partnerių susitikimą Turkijoje

Birželio  12 d. 7b kl. mokiniai lankėsi pabėgimo kambariuose „Break free“ ir „Karma room“

Birželio 8 d. 6a, 6b ir 7a kl. mokiniai vyko į profesinio veiklinimo ekskursiją Klaipėdoje

Birželio 1 d. puikiai besimokantys 2-8 klasių mokiniai vyko į Kaišiadorių rajone esantį Pratkūnų kaimą, kur dalyvavo 5 valandų edukacinėje programoje ,,Indėniška fiesta“

Gegužės 31 d. progimnazijoje vyko 1-4 klasių mokinių mokymosi motyvacijos ir pozityvaus elgesio skatinimo šventė „Sėkmės raktas“

Gegužės 23 d. – birželio 23 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyksta emblemų paroda „Aš minu dviratuku 2018“

Gegužės 31 d. į Kristaus Prisikėlimo bazilikos salę rinkosi Kauno miesto mokyklų 5-12 klasių mokiniai ir dailės mokytojai