Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės  

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma  

ATSAKINGI ASMENYS:

Atsakomybės sritis

Pareigos

Vardas, Pavardė

Telefono Nr., el. pašto adresas

Duomenų subjektų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymas

Raštvedė

Rūta Laurinaitienė

(8 37) 45 57 48

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Mokinių asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aušra Gradickienė

(8 37) 45 64 79

ausra.gradickiene@petrasiunai.lm.lt

 

Vykdomo vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymas ir apsauga

Informacinių technologijų sistemų administratorius

Kęstutis Litvinaitis

8 683 60 703

kestutis.litvinaitis@petrasiunai.kaunas.lm.lt

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Daugiau informacijos galite rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt

Atmintinė  asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.