Kauno Petrašiūnų progimnazija – biudžetinė įstaiga, steigėja – Kauno miesto savivaldybė.
Mokyklos tipas – progimnazija, mokymo kalba – lietuvių kalba.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas (bei paramos gavėjo kodas) 191824947

Adresas:
M. Gimbutienės g. 9, LT-52348 Kaunas;
tel.: (8 37) 45 57 48, (8 37) 45 64 79.

El. pašto adresas:
progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

 


Progimnazija vykdo pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Siekiama, kad kiekvienas mokinys pagal gebėjimus ir poreikius pasiektų individualios pažangos, didelį dėmesį skiriant pilietiniam, socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui. Sudaromos sąlygos gabių vaikų ugdymuisi. Ne tik vyresnėse, bet ir pradinėse klasėse meninio ugdymo mokomuosius dalykus (dailę ir technologijas, muziką, šokį) dėsto bei neformaliojo švietimo užsiėmimus veda tų dalykų specialistai. Šiuo metu progimnazijoje sukomplektuota 19 klasių, mokosi 407 mokiniai. Dirba 63 darbuotojai, iš jų 43 pedagogai. Progimnazijai vadovauja direktorė Antanina Džiugienė.