Konkursas, olimpiada

Užimta vieta, gauta nominacija

Laureatai, nugalėtojai

Klasė

Mokytojas

LIETUVIŲ KALBA

Respublikinis kūrybinių darbų konkursas „100 žodžių Lietuvai“

Nugalėtoja

M. Vėželytė

5 kl.

R. Vaitkevičienė

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas „Įsivaizduok, kad esi laiškas, keliaujantis laiku. Ką norėtum pranešti savo skaitytojams?“

3 vieta

Kauno mieste

H. J. Kriaučiūnas

5 kl.

R. Vaitkevičienė

Respublikinis vieno kūrinio konkursas „Labas“

1 vieta

A. Lukša

6 kl.

R. Vaitkevičienė

3 vieta

K. Apanavičius

5 kl.

R. Vaitkevičienė

Respublikinis rašinių konkursas „Laiškas vaikų teisių gynėjui“

3 vieta

A. Stankutė

5 kl.

R. Vaitkevičienė

Respublikinis lietuvių kalbos diktanto konkursas „Rašau diktantą“

3 vieta

D. Maksimovas

4 kl.

J. Levišauskaitė Mikalauskienė

Respublikinis Borutaičių poezijos konkursas „Poezijos pavasarėlis 2018“

Laureatas

A. Lukša

6 kl.

R. Vaitkevičienė

Respublikinis vieno eilėraščio konkursas „Lietuviškas pavasaris…“

3 vieta

V. Stankevičiūtė

5 kl.

R. Vaitkevičienė

Kauno m. 1-8 kl. mokinių meninio skaitymo konkursas „Deklamuoju Lietuvai“

Laureatė

U. Stalerevičiūtė

8 kl.

J. Mitkuvienė

Kauno m. 6 kl. mokinių diktanto konkursas „Šimtas žodžių Lietuvai“

2 vieta

N. Davidavičiūtė

6 kl.

R. Vaitkevičienė

Kauno m. 5-6 kl. mokinių lietuvių kalbos viktorina „Kalba valdo net karalius“

1 vieta

5 kl. mok. komanda

5 kl.

R. Vaitkevičienė

1 vieta

5-6 kl. mok. komanda

5-6 kl.

R. Vaitkevičienė

J. Mitkuvienė

Kauno m. 5-8 kl. mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

10 vieta

N. Davidavičiūtė

5 kl.

R. Vaitkevičienė

J. Palčiauskas

5 kl.

R. Alenskaitė

4-iasis Lietuvos mokinių rašinių konkursas „Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu“

1 vieta

A. Astikas

 

3 kl.

D. Karvelienė

Kauno m. 1-4 kl. mokinių ir jų šeimos narių konferencija „Senų daiktų istorijos“

Nugalėtoja

S. Tarasevičiūtė

4 kl.

I. Žemantauskienė

Kauno m. mokinių savivaldų informavimo centro organizuotas ortografijos konkursas ,,Paraidžiui“

3 vieta

G. Grabliauskaitė

5 kl.

R. Alenskaitė

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuotas rašinio konkursas „Netapk prekybos žmonėmis auka“

1 vieta

J. Palčiauskas

8 kl.

R. Vaitkevičienė

Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos rašinio konkursas ,,Laiškas vairuotojui“

1 vieta

E. Šerpetis

8 kl.

R. Vaitkevičienė

Kauno m. pradinių klasių mokinių ir jų senelių rašinių konkursas ,,Aš myliu savo senelius”

Laimėtojas

A. Kuprys

4 kl.

D. Karvelienė

ANGLŲ KALBA

Kauno m. 7-8 kl. mokinių anglų kalbos olimpiada

1 vieta

F. Jasiūnaitė

7 kl.

R. Binkienė

Kauno m. 5-6 kl. mokinių anglų kalbos olimpiada

1 vieta

F. Jasiūnaitė

6 kl.

8 vieta

A. Lukša

5 kl.

B. Gaurylienė

Kauno m. mokyklų anglų kalbos raštingumo konkursas „Spelling Bee“

1 vieta

A. Lukša

5 kl.

B. Gaurylienė

1 vieta

D. Ūtopas

7 kl.

R. Binkienė

Tarptautinis vaizdo reportažų anglų kalba konkursas „I LIKE“

2 vieta

A. Povilaitytė

2 kl.

B. Gaurylienė

Kauno m. 4 kl. mokinių anglų kalbos konkursas „Window on the World“

2 vieta

A. Lukša

4 kl.

B. Gaurylienė

Kauno m. mokinių vertimo iš anglų kalbos konkursas ,,Noriu būti vertėju“

6 vieta

A. Astikas

4 kl.

R. Binkienė

7 vieta

K. Andriuškevičiūtė

8 kl.

I. Klovienė

Respublikinis 4 kl. mokinių pateikčių anglų kalba čempionatas „ENLISH SPEECH CHAMPIONSHIP-2018“

3 vieta

I. Kriaučiūnas

4 kl.

B. Gaurylienė

Kauno m. 2 kl. mokinių sukurtų vaizdo reportažų anglų kalba konkursas „Pasakojimas apie save“

3 vieta

E. Šiaučiulytė

2 kl.

B. Gaurylienė

RUSŲ KALBA

Kauno m. 5-8 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas „Mažųjų eilės rusų kalba“

4 vieta

K. Sinkevičiūtė

7 kl.

D. Mikalauskienė

8 vieta

K. Sinkevičiūtė

6 kl.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projektas “Tavo žvilgsnis”

Diplomai už labai gerai atliktą vertimą

S. Janonis

A. Kaminskaitė

7 kl.

D. Mikalauskienė

MATEMATIKA

Kauno miesto mokinių matematikos olimpiada

10 vieta

M. Motiejūnas

8 kl.

A. Bliūmas

8 vieta

J. Palčiauskas

7 kl.

E. Šimaitienė

7 vieta

A. Kaminskaitė

7 kl.

G. Aukštuolienė

9 vieta

A. Lukša

6 kl.

L. Minkauskienė

9 vieta

A. Lukša

5 kl.

L. Minkauskienė

Kauno m. 5-12 kl. mokinių kūrybinių darbų konkursai ,,Laisvalaikis su matematika“, „Kelionė į matematikos šalį“, „Šimtmečio matematika“

2 vieta

A. Butkutė

A. Lukša

6 kl.

 

 

L. Minkauskienė

4 vieta

A. Kristanaitytė

M. Pabiržis

6 kl.

7 vieta

M. Vėželytė

E. Timleris

5 kl.

Tarptautinis matematikos konkursas “Kengūra”

Kvietimas į „Gabių vaikų akademiją“

A. Marinaitė

2 kl.

D. Girdzevičienė

H. J. Kriaučiūnas

3 kl.

D. Karvelienė

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas ,,Bebras“

1 vieta Lietuvoje

A. Kuprys

4 kl.

R. Gasiulis

5 vieta Lietuvoje

2 vieta Kaune

K. Apanavičius

5 kl.

7 vieta Kaune

R. Pilinkus

3 kl.

9 vieta Kaune

K. Dapkevičiūtė

3 kl.

1 vieta Lietuvoje

K. Apanavičius

4 kl.

R. Gasiulis

6 vieta Lietuvoje

2 vieta Kaune

D. Savulis

3 kl.

4 vieta Kaune

E. Mereckaitė

4 kl.

Kauno m. 5-10 kl. mokinių ekonomikos ir IT komiksų konkursas „Sąmoningas elgesys su pinigais. Aš taupau“

2 vieta

E. Šulcaitė

7 kl.

R. Gasiulis

Kauno m. 7-12 kl. mokinių informacinių technologijų konkursas „Simbolis“

4 vieta tarp septintokų

E. Šulcaitė

7 kl.

R. Gasiulis

Respublikinis 1-4 kl. mokinių kompiuterinio atviruko konkursas Pasaulinei Žemės dienai

Laureatas

K. Kunickas

2 kl.

S. Eimutienė

Respublikinis informatikos konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“

3 vieta

N. Davidavičiūtė

5 kl.

K. Gagienė

3 vieta

L. Davidavičiūtė

1 kl.

I. Žemantauskienė

Respublikinis 1-4 kl. mokinių kompiuterinio atviruko „Tau, mamyte!“ konkursas

1 vieta

N. Davidavičiūtė

4 kl.

I. Žemantauskienė

Respublikinis 1-4 kl. mokinių kompiuterinių piešinių konkursas  „Mano svajonė”

Apdovanojimas už piešinio originalumą ir kūrybiškumą

U. Petruškevičiūtė

3 kl.

S. Eimutienė

Kauno m. 2-4 kl. mokinių kūrybinių darbų (koliažų), naudojant IKT, konkursas „Kovo 11-oji mano šeimoje“

1 vieta

N. Davidavičiūtė

4 kl.

I. Žemantauskienė

2 vieta

K. Ribokas

4 kl.

V. Juodienė

Kauno m. pradinių klasių mokinių IKT projektai „Mano Lietuva“, „Panašūs ir skirtingi“

Laureatė

M. Vėželytė

4 kl.

D. Karvelienė

GAMTOS MOKSLAI

Kauno m. 5-ų kl. mokinių komandų biologijos konkursas „Noriu augti sveikas“.

4 vieta

B. Adomavičius, M. Vėželytė, A. Hayek, Ž. S. Zaveckaitė

5 kl.

L. Makarevičiūtė

Kauno m. 5-6 kl. mokinių gamtos olimpiada, skirta prof. R. Kazlauskui atminti

8 vieta

M. Pabiržis

5 kl.

V. Virbaitienė

8 vieta

J. Palčiauskas

6 kl.

10 vieta

E. Garbauskaitė

6 kl.

Kauno regiono 7-tų kl. mokinių biologijos olimpiada

5 vieta

K. Andriuškevičiūtė

7 kl.

V. Virbaitienė

Europos atliekų mažinimo savaitės „Suteik naują gyvenimą“ renginiai

LR aplinkos ministro padėka už įvykdytus tarptautinius reikalavimus

1-4 kl. mokiniai

1-4 kl.

S. Eimutienė

GEOGRAFIJA

Kauno m. 6-8 kl. mokinių geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“

3 vieta

A. Koklevičius

8 kl.

E. Simonavičius

4 vieta

J. Palčiauskas

8 kl.

9 vieta

M. Pabiržis

7 kl.

3 vieta

J. Palčiauskas

7 kl.

8 vieta

A. Koklevičius

7 kl.

8 vieta

M. Pabiržis

6 kl.

1 vieta

J. Palčiauskas

6 kl.

L. Kryževičienė

4 vieta

K. Andriuškevičiūtė

8 kl.

Kauno m. 6-ų kl. mokinių geografijos konkursas Viktorijos Vilkauskaitės taurei laimėti

3 vieta

J. Palčiauskas

E. Garbauskaitė

A. Koklevičius

6 kl.

 

L. Kryževičienė

Kauno m. 7-8 kl. mokinių geografijos konkursas „Aplink pasaulį“

4 vieta

J. Palčiauskas

A. Koklevičius

8 kl.

E. Simonavičius

ISTORIJA

VDU Kauno istorijos centro organizuota miesto 5-12 kl. mokinių istorijos olimpiada „Verslas Kaune“

2 vieta

E. Timleris

5 kl.

V. Buksienė

5 vieta

K. Sinkevičiūtė

7 kl.

VDU Kauno istorijos centro organizuota miesto 5-12 kl. mokinių istorijos olimpiada „Literatūrinis Kaunas“

3 vieta

K. Sinkevičiūtė

6 kl.

V. Buksienė

Kauno m. mokyklų 5 kl. mokinių olimpiada ,,Ką žinau apie Lietuvos istoriją?“

3 vieta

B. Adomavičius

5 kl.

V. Buksienė

3 vieta

A. Lukša

5 kl.

7 vieta

M. Pabiržis

5 kl.

Kauno m. mokyklų 8 kl. mokinių protų mūšis–viktorina ,,LDK kovos ir diplomatija XIII–XV a.“

3 vieta

8a kl. mok. komanda

8 kl.

V. Buksienė

Kauno miesto  6 kl. mokinių istorijos olimpiada „Europos istorijos puslapiai“

4 vieta

A. Lukša

6 kl.

V. Buksienė

Kauno m. mokyklų 6 kl. mokinių olimpiada „Europiečio kasdienybė“

4 vieta

6a kl. mok. komanda

6 kl.

V. Buksienė

Kauno m. mokyklų 7-8 kl. mokinių viktorina „Vienuolika klausimų apie Kovo 11-ąją“

6 vieta

8a kl. mok. komanda

8 kl.

V. Buksienė

5 vieta

7a kl. mok. komanda

7 kl.

ŽMOGAUS SAUGA

Kauno miesto mokyklų mokinių žmogaus saugos konkursas „Būk saugus“

2 vieta

7 kl. mok. komanda

7 kl.

V. Virbaitienė

4 vieta

5 kl. mok. komanda

5 kl.

4 vieta

5 kl. mok. komanda

5 kl.

4 vieta

8 kl. mok. komanda

8 kl.

Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos organizuotas protų mūšis „Saugus ir sveikas vaikas“

1 vieta

5 kl. mok. komanda

5 kl.

V. Virbaitienė

TECHNOLOGIJOS

Kauno m. 5-12 kl. mokinių technologijų darbų paroda „Laiko ženklai“

Laureatės

E. Šulcaitė

A. Kaleinikaitė

7 kl.

D. Vainauskienė

Kauno m. mokinių technologijų olimpiada

3 vieta

B. Tarvydas

8 kl.

V. Masiulis

8 vieta

D. Takulinskas

8 kl.

2 vieta

D. Takulinskas

8 kl.

D. Vainauskienė

Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pagamintų inkilų, lesyklų paroda-konkursas

Nugalėtojai

O. Kazlauskas

7 kl.

V. Masiulis

A. Koklevičius

6 kl.

DAILĖ

Respublikinis piešinių konkursas „Kaip įsivaizduoji vaiko teisių gynėją?“

2 vieta

A. Valančiūtė

3 kl.

K. Gagienė

Respublikinis piešinių konkursas „Šiuolaikinė madona“

Paskatinamasis diplomas

P. Gagaitė

7 kl.

K. Gagienė

Kauno m. 5-12 kl. mokinių tapybos, fotografijos, žemės meno, skulptūros projektas-pleneras „Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje“

1 vieta

P. Gagaitė

7 kl.

K. Gagienė

Laureatės

L. Staškūnaitė

L. Aliieva

S. Tarasevičiūtė

6 kl.

Kauno m. mokyklų mokinių stendų ir plakatų konkursas „Mažinkime stresą drauge“

Laureatės

L. Aliieva

N. Davidavičiūtė

5 kl.

K. Gagienė

Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos kūrybinių darbų konkursas „Kuriame sveiko maisto piramidę“

2 vieta

K. Jasulaitytė

1 kl.

I. Žemantauskienė

Kauno m. mokyklų mokinių kūrybinių darbų iš atliekų paroda-konkursas „Iš naujo atgimę“

Laureatai

G. Kazlauskaitė

B. Tarvydas

P. Gagaitė

7 kl.

7 kl.

6 kl.

K. Gagienė

K. H. Kriaučiūnas

2 kl.

D. Girdzevičienė

Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos piešinių konkursas „Slidus kelias“

Laureatė

U. Petruškevičiūtė

1 kl.

I. Žemantauskienė

Nugalėtoja

E. Ditkutė

1 kl.

B. Palienė

Respublikinis piešinių konkursas „Kurkime iliustruotą knygelę „Sveikatos ABC“

3 vieta

3b kl. mokinių grupė

3 kl.

K. Gagienė

Respublikinis piešinių konkursas „Sveikatos miestas“

2 vieta

3 vieta

L. Aliieva

N. Davidavičiūtė

4 kl.

I. Žemantauskienė

Tarptautinis dailės konkursas ,,Širdimi matau  pasaulį“

Pateko į geriausių darbų 20-tuką

P. Gagaitė

5 kl.

K. Gagienė

Respublikinis dailės konkursas ,,Knygų namų šviesa“

Pateko į geriausių darbų 20-uką

D. Pranaitis

6 kl.

K. Gagienė

Kauno m. mokyklų mokinių piešinių konkursas ,,Paukščio portretas“

Nugalėtojai

P. Gagaitė

D. Pranaitis

5 kl.

6 kl.

K. Gagienė

Kauno miesto mokyklų mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Sveikatos aruodas“

1 vieta

R. Zvereva

2 kl.

B. Palienė

2 vieta

V. Stankevičiūtė

3 kl.

2 vieta

A. Baranauskaitė

5 kl.

K. Gagienė

Kauno miesto mokyklų interjero ir kalėdinių kompozicijų paroda-konkursas „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“

Laureatė

N. Davidavičiūtė

6 kl.

K. Gagienė

Kauno miesto mokyklų interjero ir kalėdinių kompozicijų paroda-konkursas „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“

2017 m. laureato nominacija

1-8 kl.

K. Gagienė ir mokytojų darbo grupė

2016 m. diplomas už originalius interjero puošimo akcentus

1-8 kl.

MUZIKA

Kauno m. ir rajono mokinių patriotinių dainų konkursas „Dainuoju Lietuvai”

2 vieta

S. Tarasevičiūtė

5 kl.

R. Jankauskienė

Respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių konkursas „Dainų mozaika“

Nominacija „Skambiausias ansamblis“

M. Motiejūnaitė

S. Tarasevičiūtė

4 kl.

S. Jencienė

Kauno miesto mokinių turistinės dainos konkursas

1 vieta

1-4 kl. vokalinis ansamblis

1-4 kl.

S. Jencienė

1 vieta

S. Tarasevičiūtė

M. Motiejūnaitė

K. Ribokas

4 kl.

S. Jencienė

SPORTAS

Kauno m. mokyklų „Mažojo golfo“ turnyras

3 vieta

7-8 kl. komanda

7-8 kl.

G. Šiūšienė

PREVENCINIAI, PILIETINIO UGDYMO KONKURSAI

Kauno m. 5-8 kl. mokinių konkursas antikorupcijos tema „Būk sąžiningas“

3 vieta

7a kl. mok. komanda

7 kl.

V. Buksienė

V. Ramonienė

3 vieta

6a kl. mok. komanda

6 kl.

V. Buksienė

Kauno m. 2-4 kl. mokinių konkursas antikorupcijos tema „Būk sąžiningas“

2 vieta

4b kl. mok. komanda

4 kl.

V. Matusevičienė

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuotas vaizdo filmų konkursas „Netapk prekybos žmonėmis auka“

1 vieta

8 kl. mok. komanda

8 kl.

V. Ramonienė

Kauno m. mokyklų mokinių skrajučių antikorupcine tema konkursas „Jaunoji karta – skaidri Lietuva“

3 vieta

5-8 kl. mok. grupė

5-8 kl.

V. Buksienė, K. Gagienė, R. Gasiulis, V. Stipinienė

Kauno m. 7-8 kl. mokinių konkursas „Kuriame mokyklą be patyčių“

2 vieta

7-8 kl. mok. komanda

7-8 kl.

V. Ramonienė

Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos organizuotas kūrybinis konkursas „Su atšvaitu saugus ir madingas“

4 vieta

6a kl. mok. komanda

 

K. Gagienė

V. Ramonienė