5-ų klasių mokinių išvykos į Petrašiūnų padalinio biblioteką

Lapkričio 20 ir 27 d. progimnazijos 5-ų klasių mokiniai lankėsi Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Petrašiūnų padalinio bibliotekoje ir dalyvavo edukacinėse valandėlėse „Paslaugos bibliotekoje“. Šios įstaigos vedėja mokinius supažindino su turimais knygų fondais, skaitytojų aptarnavimo galimybėmis, paslaugų spektru, priminė, ko reikia, norint tapti šios bibliotekos skaitytoju, patarė, kaip knygas užsisakyti arba jų ieškoti elektroniniame kataloge. Atkreipė dėmesį, kad biblioteka yra aktyvus tarpininkas tarp vietos bendruomenės narių, ji dinamiška, įvairialypė įstaiga. Bibliotekininkė pristatė, kokie renginiai vyksta šiame bendruomenės traukos centre. Išvykas organizavo lietuvių kalbos mokytoja RAMUTĖ VAITKEVIČIENĖ.