Dėkojame visiems, rėmusiems progimnaziją ir pervedusiems 1,2 proc. GPM. Šios lėšos naudojamos mokinių ugdymo sąlygoms gerinti.

Labai prašytume 1,2% savo pajamų mokesčio skirti ir šiemet – iki gegužės 1 d. reikėtų užpildyti specialią formą FR0512.

2020 m. surinkta 1,2 proc. GPM – 734 Eur.

Už 2020, 2021 metais Jūsų skirtas lėšas planuojame tęsti lauko klasės įrengimą vidiniame progimnazijos kiemelyje įsigyjant stalus ir suolus.

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) adresu: https://vmi.lt
Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. 
Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei laukelius ir Pateikite deklaraciją.  (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2020

(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔

(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191824947

(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Kauno Petrašiūnų progimnazija

(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2024 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus].

Dėkojame visiems, kurie remiate Kauno Petrašiūnų progimnaziją  ir prisidedate kuriant saugias, modernias bei patrauklias progimnazijos aplinkas.

Specialios prašymo formos ir pildymo instrukcijos:

FR0512 forma

FR 0512 formos (laukelių pildymas)