Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ („Informatika pradiniame ugdyme“)

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. progimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuotame Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimo ir išbandymo bendrajame ugdyme projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001). Informatinio ugdymo tikslas – padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus. Pradinių klasių mokytojai kurs, išbandys ir įgyvendins integruotą informatikos programos pradiniame ugdyme turinį, dalyvaus įvairiuose pasidalijimo gerąja patirtimi renginiuose, dirbs ir bendraus virtualioje mokymo ir bendradarbiavimo aplinkoje.