Profesinio orientavimo renginys

Birželio 27 d. vyko 5-6 kl. mokiniams skirtas profesinio orientavimo renginys, kurį organizavo mokinių savivalda ir jos kuratorė KRISTINA GAGIENĖ. Renginio tikslas – susipažinti su tėvų darbo aplinka, profesine veikla, plėtoti savo karjeros kompetencijas, formuoti motyvuotus gyvenimo ir profesinės veiklos tikslus bei realizavimo būdus, sužinoti ir išbandyti pirmosios pagalbos teikimo galimybes. Pirmosios pagalbos mokymus vedė 6a kl. mokinys JONAS ŽILINSKAS su mama LAURA ŽILINSKIENE, karo medicinos gydytojo padėjėja. Renginį užbaigė mokinių savivaldos organizuoti komandos formavimo žaidimai.