Erdvinių kompozicijų „Kėdė“ paroda

Birželio mėn. 5-tų kl. mokiniai dailės pamokose susipažino su Vincento van Gogo biografija ir kūryba, tyrinėjo dailininko paveikslų simboliką, potėpius ir koloritą. Praktinėje pamokų dalyje piešė garsaus menininko darbo „Kėdė“ interpretaciją, kūrė erdvines kompozicijas. Įdomiausių darbų paroda eksponuojama progimnazijos pirmojo aukšto stenduose. Pamokas vedė ir parodą parengė dailės mokytoja KRISTINA GAGIENĖ.